skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Sistematska deratizacija – da li je neophodna?

Zaštita ljudi od bolesti koje prenose glodavci u javnom zdravstvu ključna je za održavanje zdravlja i sigurnosti. Posebno sada u doba pandemije koronavirusa sistematska deratizacija je bitna preventivna mjera. Pacovi, miševi i drugi glodavci su prisutni svuda, kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama. Prijenosnici su raznih oboljenja i njihovo prekomerno razmnožavanje predstavlja rizik po zdravlje ljudi. Sa ekonomskog značaja glodari nanose velike štete. Miševi i pacovi spadaju u svaštojede, pa sa svojom raznovrsnom ishranom nanose gubitke u svim objektima gdje ima hrane, a usput svojim izmetom i urinom zagađuju hranu i čine je neupotrebljivom. Stoga je sistematska deratizacija neophodna mjera koja se mora sprovesti radi sprječavanja i suzbijanja pojave i širenja zaraznih bolesti koje glodavci mogu prenijeti.

Koronavirus i glodavci

Znanstveni dokazi jasno pokazuju da ljudi mogu prenijeti koronaviruse i posebno Covid-19 jedni drugima. Istraživanja također pokazuju da je izbijanje pandemije koronavirusa započelo u Kini prenošenjem sa životinja na ljude. U nekim dijelovima Kine životinje poput šišmiša i štakora konzumiraju se kao hrana, a naučnici sumnjaju da je to izvor Covid-19.

Trenutno još uvijek učimo o koronavirusu. Što se tiče ostalih koronavirusa, Science Direct kaže da štakori mogu nositi koronaviruse sa sličnom bolešću čak i pod nazivom koronavirus štakora. Koronavirusi štakora pokazuju izrazito zaraznu sposobnost prijenosa, a kihanje zaraženog štakora može dramatično širiti virus. Dok se istraživanje još uvijek provodi na Covid-19, postoje razni dodatni patogeni za koje sigurno znamo da štakori mogu unijeti u vaš dom.

sistemska deratizacijaBorba protiv glodavaca-sistematska deratizacija

Deratizacija predstavlja suzbijanje populacije glodavaca na najmanju moguću mjeru. Proljeće i jesen su periodi u godini kada se posebna pažnja pridaje sistematskoj deratizaciji. Jako je važno da vlasnici privatnih posjeda, upravitelji zgrada, poslodavci u privrednim objektima i svi ostali građani prihvate neophodnost ove mjere zaštite. Sistematska deratizacija je i zakonska obaveza za sva pravna lica.

Sistematska deratizacija – metode

Mehaničke metode:

  • Postavljanje feromonskih klopki/lovki.
  • Postavljaju se na puteve kretanja glodara, na skrovita mjesta unutar objekta.

Hemijske metode:

  • Primjena rodenticida unutar i izvan objekata.

Najčešće se u praksi primenjuje sistematska deratizacija kada govorimo o nekom većem području kao što su naseljena mesta ili neki veći industrijski kompleksi, farme, deponije. Prije svake deratizacije prvo je potrebno utvrditi vrstu i brojnost glodavaca, zatim napraviti plan i raspored mjesta na koja će se postavljati mamci. Na kraju ide odabir vrste mamca kao i aktivne materije. Borba protiv glodavaca iziskuje konstatne napore da se njihov broj svede na nivo koji predstavlja minimalan zdravstveni rizik.

Sredstva za deratizaciju

Sanitacija d.o.o. je dobila ekskluzivno pravo od svog partnera iz Njemačke Detia-Degesch  da koristi njihove rodenticide pomiješane sa gorkom tvari. Detia-Degesh rotencidi izazivaju neprijatan okus i automatski nagon na povraćanje. Naime, radi se o raticidima koji pored ostalih aktivnih ingridijenata II generacije  (Bromadilon, Brodifacoum) sadrže i hemijsku supstancu Bitrex (Denatonium benzoate).

Gorka tvar u rotencidima u dodiru sa pljuvačnim žlijezdama konzumenta, izaziva automatski nagon za povraćanjem i na taj način onemogućava bilo kakvu mogućnost trovanja ljudi. U isto vrijeme 100 % je djelotvoran kod svih vrsta glodavaca, jer oni nisu u mogućnosti otkriti tu supstancu.

  • Gorka tvar u rotencidima zbog izrazito velike gorčine izaziva gađenje i povraćanje kod ljudi i životinja.
  • Formulacije rodenticidnih mamaca (Bromadilon i Brodifacoum ) sa dodatkom gorke tvari u količini od 10 ppm uspješno suzbijaju sve vrste glodavaca, a istovremeno su selektivne prema neciljanim životinjama i ljudima.
  • Normalna doza je od 6-50 ppm, zavisno od vrste kojoj se dodaje.

Sanitacija d.o.o. Sarajevo je jedina firma iz BiH koja ima Rješenje za uvoz i prometovanje otrovima za maloprodaju i veloprodaju.

sistemska deratizacijaNeophodnost sistematske deratizacije

Nestručna i loše urađena sistematska deratizacija predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Sistematsku deratizaciju trebaju uraditi sanitarno-tehnički timovi firmi koje su specijalizovane za ovu vrstu djelatnosti.  Sanitacija d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju sistematske deratizacije. Naši stručni timovi spremni su intervenisati odmah po Vašem pozivu i izvršiti tražene radove. Svim našim klijentima savjetujemo da uz proces deratizacije obave i dezinsekciju kako bi sama zaštita bila potpuna, te kako bi se izbjeglo pojavljivanje drugih nametnika koji mogu biti posljedica unosa hrane ili nečistoće od nametnika koje ste prvotno željeli ukloniti.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam treba savjet nazovite nas na dežurni broj telefona 062/044-277, napišite nam poruku ovdje, pošaljite mail na sanitsar@lol.ba ili nam pošaljite poruku na Facebook stranici.

Bez odgovarajućeg programa deratizacije, razne zamke i otrovi imaju samo privremeni efekat na smanjenje broja populacija glodavaca. Pored materijalnih, ekonomskih šteta, zdravstvena ”šteta” je jedina koja nerjetko ume biti nepopravljiva. Iz tog razloga, ljudi se više opredeljuju za opciju deratizacije. Sprječiti pojavu neke bolesti uvijek je bolje i ekonomičnije nego je kasnije liječiti.

 

 

Back To Top
Search