skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Zaštita od zmija

Jedan od najčešćih strahova je upravo strah od zmija. Kako se sve mijenja pa i klima poremetilo se i pojavljivanje zmija pa se javljaju veoma rano i sve su više u blizini kuća pa čak i u kućama. Uz kuće su najčešće prisutni i glodavci, pa se zmije najviše približavaju u potrazi za hranom.

Najvažnije u odbijanju zmija u naseljima je održavanje okoliša urednim kako bi se smanjio broj mjesta na koja se zmija može zavući i napraviti leglo. To se postiže redovnim košenjem i uklanjanjem kamenja i drugog otpadnog materijala. Na području njihovog zadržavanja vrlo je važno provoditi redovitu deratizaciju kako bi smanjili broj miševa koji su joj izvor hrane.

 

Back To Top
Search