skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277
Zmije Foto

Zaštita od zmija – Deviperacija

je proces odbijanja zmija i gmizavaca sa nekog prostora. Upotrebljavaju se moderna hemijska sredstva, takozvani repelenti, koji djeluju tako što odbijaju zmije od prostora, ali ih ne uništavaju.

Repelenti se apliciraju oko mjesta koja se žele zaštiti od zmija. Repelenti su hemijska sredstva koja djeluju na zmije tako što ih odbijaju mirisom. Taj miris im izuzetno smeta, pa one potpuno izbjegavaju ta područja. Najčešće su repelenti na bazi sumpora i naftalina.

SANITACIJA SARAJEVO NUDI PROFESIONALNE USLUGE ZAŠTITE OD ZMIJA

Deviperacija je složen proces koji obuhvata utvrđivanje vrste i broja gmizavaca na određenom prostoru, nanošenje repelenata, a nakon toga i kontrola efikasnosti. Sanitacija Sarajevo ima stručan tim koji će vam omogućiti zaštitu od gmizavaca.

Back To Top
Search