skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277
Slike Sanitascija Web 01
Slike Sanitascija Web 01 Slike Sanitascija Web 02 Slike Sanitascija Web 03 Slike Sanitascija Web 05

U Kantonu Sarajevo odvija se redovna proljetna faza preventivne sistematske deratizacije

Naša firma, najstarija i najveća u pružanju usluga higijensko epidemioloških mjera, obavljaće preventivnu sistematsku deratizacija u Kantonu Sarajevo do 15.06.2021.god., u skladu sa programom Zavoda za javno zdravstvo o izvođenju obavezne sistematske deratizacije, te Odluke Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

U cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, deratizacijom će biti obuhvaćene javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradska naselja), obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama, centralne deponije, nezvanična odlagališta otpada (smetljišta), devastirani i napušteni objekti, te groblja u gradskim naseljima.

U ovoj fazi, naši profesionalni timovi obavili su sistematsku deartizaciju  na području Općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo. Tokom naredne sedmice timovi će obavljati deratizaciju na području Općine Novi Grad.

Posebno naglašavamo da naše stručne ekipe na terenu obavljaju deratizaciju sigurnosno bezbjednim preparatima za okoliš, ljude i domaće životinje.

Back To Top
Search