skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

ZAPRAŠIVANJE KOMARACA je tretman insekticidima, koji može biti larvicidno i anduicidno zaprašivanje.

Suzbijanje komaraca ima smisla jedino ukoliko se provodi organizirano i dugoročno kroz trajni i sveobuhvatni program suzbijanja. Organizirani programi suzbijanja temelje se na trajnom otkrivanju i praćenju prisutnih vrsta, njihovih legla i skrovišta te stručnoj i kontroliranoj primjeni bioloških i kemijskih metoda suzbijanja. Za suzbijanje komaraca moraju se koristiti samo insekticidi, odnosno larvicidna i adulticidna sredstva.

Larvicidne mjere suzbijanja su ekološki najprihvatljivije i najučinkovitije te u svakom slučaju treba do maksimuma iskoristiti njihov potencijal u suzbijanju komaraca. Metoda aplikacije sa zemlje primjenjuje se u tretiranju površinskih voda – bara, kanala uz kuće, vodotoka, kanalizacijske mreže. Dinamika primjene ne treba biti jednoznačno propisana, već treba pratiti biološko – ekološke faktore i meteorološke prilike.

Adulticidne mjere se provode na područjima bez vode i u naseljima. U vanjskom prostoru najbolji rezultati se postižu tretiranjem pomoću posebnih uređaja koji stvaraju aerosol sastavljen od vrlo sitnih kapljica koje dugo lete u zraku te dolaze do svih skrovitih mjesta na kojima se mogu naći odrasli komarci.

Komarci su široko rasprostranjena skupina insekata i u svijetu je opisano oko 3300 vrsta. Značajni su kao napasnici koji nas ometaju u svakodnevnim aktivnostima, no važniji problem je činjenica da su prijenosnici mnogih zaraznih bolesti.  Bolesti koje prenose javljaju se od proljeća do jeseni jer ovise o životnom ciklusu komarca te prosječnim vrijednostima temperature.  Zbog rasta temperatura uzrokovanih klimatskim promjenama zadnjih nekoliko godina susrećemo se sa vrstama komaraca neuobičajenim za naše krajeve. Bolesti koje prenose komarci su malarija, groznica Zapadnog Nila, denga groznica, žuta groznica, Zika virusna infekcija.

Cilj zaprašivanja komaraca jeste radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti građana, smanjenja uzrokovanja kožnih problema, alergijskih promjena nastalih ubodima  komaraca i sekundarnih infekcija zbog oštećenja kože nastalog češanjem i grebanjem te uzrokovanja smetnji pri normalnom odvijanju svakodnevih aktivnosti ljudi.

Izbjegavajte šumovita i močvarna područja ali i izlazak napolje u sumrak i zoru kada komaraca ima najviše. Nosite komotnu odjeću svjetlih boja koja pokriva ruke i noge.  Iz dvorišta i doma eliminišete sva mjesta i posude u kojima se zadržava voda kako bi sprječili nastanjivanje i razmnožavanje komaraca.

Back To Top
Search