skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Superhlorinacija vode i vodnih objekata je vrsta dezinfekcije vode hlornim preparatima.

Prije tehničkog prijema objekata od strane stručne komisije, potrebno je izvršiti superhlorinaciju cjevovodnog sistema, zatim mikrobiološku analizu vode, te na osnovu urednih nalaza izadaje se atest da je voda prema Pravilniku o sanitarno higijenskim uslovima ispravna i da se može koristiti za piće. Sanitacija d.o.o. je na osnovu rješenja koje je izdalo Federalno ministarstvo zdravstva br. 03-37-290/10 ovlaštena da može vršiti stručne poslove superhlorinacije i u vezi s tim izdavati odgovarajuće ateste.

Hlor destruktivno djeluje na ćelije svih organizama, a naročito na mikroorganizme, jer oni ne podnose ni veoma male količine hlora na koje ljudski organizam ne reaguje. Baktericidno dejstvo hlora se ispoljava vrlo brzo. Već u roku od minut-dva ovaj gas inaktiviše kod većine mikroorganizama razne fermente njihovog metabolizma. Na hlor je posebno osjetljiv SH-ferment disanja mikroba. Osim toga on djeluje razorno i na protoplazmu. Spore, alge, protozoe i ciste su relativno otporne na dejstvo “normalnih doza hlora”. Hlorisanje vode je jeftin, pouzdan, vrlo efikasan i oproban postupak za dezinfekciju vode.

mutnoca_vode

Sredstvo za dezinfekciju – hlor

Hlor je jedan od najviše upotrebljavanih dezinfikacionih sredstava. Veoma je primjenljiv i efektivan za deaktivaciju patogenih mikroorganizama. Hlor se može lako upotrebiti, izmeriti i kontrolisati.  On se upotrebljava u aplikacijama kao što su deaktivacija patogena u pijaćoj vodi, bazenima i otpadnim vodama.

Hlor ubija patogene kao što su bakterije i virusi razbijajući kemijske veze u njihovim molekulima. Dezinfekciona sredstva koja se upotrebljavaju za ovu namjenu sastoje se od jedinjenja hlora koja mogu da razmjenjuju atome sa drugim jedinjenjima kao što su enzimi u bakterijama i drugim ćelijama. Kada enzimi dođu u kontakt sa hlorom, jedan ili više atoma vodonika u molekulu bivaju zamjenjeni sa hlorom. Ovo uzrokuje da ceo molekul menja oblik ili se raspadne. Kada enzimi ne funkcionišu kako treba, ćelija ili bakterija će umrjeti.

Reakcija ljudskog tela na hlor zavisi od koncentracije hlora u zraku, trajanja i frekvencije izlaganja. Efekati takođe zavise od zdravlja pojedinca i uslova životne sredine.

Udisanje male količine hlora tokom kratkog perioda može uticati na respiratorni sistem, kašljanje, bol u grudima i akumulacija tečnosti u plućima. Hlor takođe utiče na iritaciju kože i očiju. Čist hlor je veoma toksičan, čak i male količine mogu biti smrtonosne. Hlor je mnogo gušći od vazduha, uzrokujući formiranje toksičnog dima iznad tla.

voda

Superhlorinacija vode

Superhlorinacija vode obavlja se kod onečišćenih voda spremljenih u razne spremnike (bunari, razne cisterne) u slučaju sumnje na mikrobiološko onečišćenje, nakon dužeg nekorištenja ili uoči prvog korištenja spremnika za vodu.

Superhloriranje bazenske vode provodi se u svrhu čišćenja bazena. Superhlorirana voda treba odstajati najmanje 24 sata u bazenu kako bi se dezinficirale stijenke bazena. Nakon toga vodu treba ispustiti iz bazena, bazen napuniti svježom vodom i provoditi kontinuirano hloriranje. Superhlorirana voda ne smije se koristiti za kupanje jer sadrži preveliku količinu hlora.

U objektima kao što su hoteli, kampovi nakon zimskog zatvaranja, treba provesti snažnu dezinfekciju cjevovoda, a na početku sezone napraviti hiperdezinfekciju, isprati cjevovode i pokrenuti preventivnu, stalnu dezinfekciju. Pri tome je također nužna redovita provjera i čišćenje spremnika tople vode te redovita provjera i kontrola ispravnosti vode. To je prva i osnovna metoda za sprječavanje razvoja legionele koja uzrokuje tzv. legionarsku bolest.

U postupku superhloriranja vode treba se strogo pridržavati mjera zaštite koje navodi svaki proizvođač dezinfekcijskog sredstva, jer hlor i njegovi spojevi mogu biti toksični za čovjeka.

Svjetska zdravstvena organizacija je uvela standard koji kaže da 2-3 mg/l hlora treba dodati da bi dobio zadovoljavajuću dezinfekciju i koncentraciju reziduala. Maksimalni iznos hlora koji se može koristiti je 5 mg/l. Za efektivniju dezinfekciju količina rezidualnog hlora bi trebala biti iznad 0.5 mg/l posle 30 minuta vremena kontakta pri pH vrednosti 8 ili manje.

Sanitacija d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju superhlorinacije vode i vodnih objekata. Naši stručni timovi spremni su intervenisati odmah po Vašem pozivu i izvršiti tražene radove.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam treba savjet nazovite nas na dežurni broj telefona 062/044-277, napišite nam poruku ovdje, pošaljite mail na sanitsar@lol.ba ili nam pošaljite poruku na Facebook stranici.

Back To Top
Search