skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

najčešće štetočine u domaćinstvimaDERATIZACIJA je skup različitih mjera koje se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije štetnih glodara ispod praga štetnosti (biološki minimum), zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja prisutne populacije štetnih glodara koji su prirodni rezervoari i prenosnici uzročnika zaraznih bolesti.

Deratizacija podrazumjeva i sve mjere koje se poduzimaju u cilju sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodara na površinama ili u objektima.

Sredstva za deratizaciju

U cilju obezbjeđenja visoke sigurnosti u primjeni sredstava za deratizaciju, dobili smo ekskluzivno pravo od strane našeg poslovnog partnera iz Njemačke, Detia – Degesch. da koristimo njihove rodenticide pomiješane sa gorkom tvari. Detia-Degesh rotencidi izazivaju neprijatan okus i automatski nagon na povraćanje.

Naime, radi se o raticidima koji pored ostalih aktivnih ingridijenata II generacije  (Bromadilon, Brodifacoum) sadrže i hemijsku supstancu Bitrex (Denatonium benzoate). Bitrex je  otkrio Macfarlan Smith 1958 godine.  Smatra se najgorčom supstancom ikada otkrivenom i svrstana je u Ginisovu knjigu rekorda.

Gorka tvar u dodiru sa pljuvačnim žlijezdama konzumenta, izaziva automatski nagon za povraćanjem i na taj način onemogućava bilo kakvu mogućnost trovanja ljudi. U isto vrijeme 100 % je djelotvoran kod svih vrsta glodara, jer oni nisu u mogućnosti otkriti tu supstancu.

  1. Gorka tvar zbog izrazito velike gorčine izaziva gađenje i povraćanje kod ljudi i životinja.
  2. Formulacije rodenticidnih mamaca (Bromadilon i Brodifacoum ) sa dodatkom gorke tvari u količini od 10 ppm uspješno suzbijaju sve vrste glodara, a istovremeno su selektivne prema neciljanim životinjama i ljudima.
  3. Normalna doza je od 6-50 ppm, zavisno od vrste kojoj se dodaje.

Vrste i metode deratizacije

Mehaničke metode:

Postavljanje feromonskih klopki/lovki.

Postavljaju se na puteve kretanja glodara na skrovita mjesta unutar objekta.

Hemijske metode: 

  • primjena rodenticida unutar i izvan objekata.

glodari u objektima

Najčešći nametnici

Glodavci (štakori, miševi i mišoliki glodavci) svojim aktivnostima nanose direktne i indirektne ekonomske štete. Smatra se da preko 10% ukupnih šteta na žitaricama  u svjetskoj poljoprivredi nanose glodari. Svojom stalnom fiziološkom potrebom za glodanjem uništavaju materijalna dobra (tkanine, elektro i telekomunikacione kablove i uređaje, mašine, namještaj, građevinski materijal i druga dobra).

Među najpoznatijim bolestima, čiji su prenosnici glodavci su: hemoralgična groznica, bolest Zapadnog Nila (West Nill encefalitis), lajmska bolest, bruceloza, tuberkuloza, svinjska kuga, salmonela, slinavka, šap, bjesnilo, trihineloza.

Preventivna deratizacija

Preporuka je deratizaciju vršiti preventivno dva puta godišnje:

  • u proljeće, nakon zimske hibernacije glodavaca kada glodavci lutaju u potrazi za hranom ne bi li nadoknadili potrošene zalihe kao i zbog povećane količine padavina i podizanja podzemnih voda uslijed topljenja snijega, a koje tada napune podzemne kanale i gnijezda glodavaca.
  • u jesen, kada glodavci počinju skupljati zalihe hrane i hraniti se više ne bi li stvorili energetsku “potkožnu rezervu” i podnijeli hladnoću, te također zajedno s potomstvom prespavali zimu.
  • interventno i protuepidemijski kod enormnog povećanja populacija glodavaca ili prirodnih katastrofa.

Mogu se preduzeti određene preventivne mjere koje imaju za cilj da spriječe prenamnožavanje glodara u određenoj životnoj sredini. Jedna od najosnovnijih mjera je izgradnja objekata od čvrstog materijala. U naseljima sa kanalizacionim sistemom potrebno je osigurati otvore rešetkama, kako bi se onemogućio ulazak u objekte u kojima žive ljudi. Poznato je da pacovi ne mogu da opstanu dugo bez vode čak i u uslovima kad ima dovoljno hrane, zbog čega je potrebno obratiti pažnju na pravilno održavanje vodovodnih instalacija.

Održavanje čistoće i higijene u stajama, dvorištima, skladištima hrane, takodje je jedna od preventivnih mera.

Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca provodi se biološkim, mehaničkim ili kemijskim mjerama.

Vrste deratizacije: preventivna i sistematska.

Obveznici su sva pravna lica, sa učestalošću radova dva (2) puta godišnje.

Sanitacija d.o.o. Sarajevo je jedina firma iz BiH koja ima Rješenje za uvoz i prometovanje otrovima za maloprodaju i veloprodaju.

 

najezda miševaPOSTUPCI NAKON PROVOĐENJA OBAVEZNIH DDD MJERA I MONITORING 

Nakon provedenih DDD mjera, korisniku će se ostaviti orginal potvrde o provedenim mjerama, dok će se kopija dostaviti uz račun.

DERATIZACIJA:

  • deratizacijske instalacije (meke, ljepljive podloge i sl.) kontrolirati će se u narednoj akciji u sklopu postupka.

MONITORING: 

  • monitoring će se provoditi u sklopu predhodnih postupaka, odnosno prije provođenja redovnih DDD mjera.
  • prema potrebi, monitoring se može provoditi i češće, ukoliko se za to ukaže potreba.

Svim našim klijentima savjetujemo da uz proces deratizacije obave i dezinsekciju kako bih sama zaštita bila potpuna, te kako bi se izbjeglo pojavljivanje drugih nametnika koji mogu biti posljedica unosa hrane ili nečistoće od nametnika koje ste prvotno željeli ukloniti.

Deratizacija će se provoditi na otvorenim i u zatvorenim površinama. Pri provođenju deratizacije u zatvorenim i vanjskim prostorima koristit će se parafinske meki, svježi mamci (pasta rodenticid) i feromonske klopke. 

Svi radovi izvodili bi se u terminima koji vama odgovaraju (poslije radnog vremena, subote, nedjelje, praznici), a u dogovoru sa Vašim ovlaštenim predstavnicima.

Sanitacija d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju sistematska deratizacije. Naši stručni timovi spremni su intervenisati odmah po Vašem pozivu i izvršiti tražene radove.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam treba savjet nazovite nas na dežurni broj telefona 062/044-277, napišite nam poruku ovdje, pošaljite mail na sanitsar@lol.ba ili nam pošaljite poruku na Facebook stranici.

Back To Top
Search