skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

„Sanitacija“, d.o.o. Sarajevo pruža usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije, deviperacije, aerosolizacije, zaprašivanja komaraca, superhlorinacije vode i vodovodnih objekata te mehaničke i hemijske eradikacije korova na području Bosne i Hercegovine i regije. Ove preventivne zdravstvene mjere pružaju se u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti i prevencija ekonomskih šteta koje mogu prouzrokovati glodari, insekti, virusi i mikroorganizmi i utemeljene su na Zakonu o zaštiti zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (Sl. Novine br.29/05) (Zakon), a način njihovog obavljanja regulisan je FBiH Pravilnikom o načinu obavljanja usluga DDD-a (Sl. Novine FBiH br. 30/16) (Pravilnik).

DEZINFEKCIJA je postupak (mjera) uništavanja odnosno uklanjanja mikroorganizama.

Saznajte više

ERADIKACIJA KOROVA korova i drvenastog rastinja je brz i učinkovit način uklanjanja nepoželjne vegetacije.

Saznajte više

AEROSOLIZACIJA (termička) predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema.

Saznajte više

DEZINSEKCIJA je postupak (mjera) uništavanja štetnih člankonožaca (npr. muha, komarac).

Saznajte više

FUMIGACIJA je postupak kojim se primjenom plina uništavaju insekti, grinje, glodari i druge štetočine.

Saznajte više

DEVIPERACIJA je uništavanje ili repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda.

Saznajte više

DERATIZACIJA je postupak (mjera) smanjenja populacije štetnih glodavaca.

Saznajte više

SUPERHLORINACIJA VODE I VODNIH OBJEKATA je vrsta dezinfekcije vode hlornim preparatima.

Saznajte više

ZAPRAŠIVANJE KOMARACA je tretman insekticidima, koji može biti larvicidno i anduicidno zaprašivanje.

Saznajte više
Back To Top
Search