skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277
Legionnaires2

Prevencija i zaštita od legionarske bolesti

Učinkovita rješenja za zaštitu od legionela

Legionela je patogeni mikroorganizam koji uzrokuje opasnu legionarsku bolest. Kako bi se to spriječilo, nužna je odgovarajuća obrada vode koja se koristi u sustavima vodoopskrbe, pripremi potrošne tople vode, bazenskoj tehnici i sl. Vrlo učinkovita rješenja za takve slučajeve, na osnovi svojeg dugogodišnjeg iskustva. Legionela je valjkasti, gram-negativni mikroorganizam koji je prirodno prisutan u vodenim okruženjima (staništima). Do sada je poznato više od 40 patogenih serogrupa iz porodice Legionellaceae, od kojih je najpoznatija Legionella pneumophilia. Ona uzrokuje tzv. legionarsku bolest koja ima sljedeće karakteristika:

• infekcija udisanjem kontaminiranog materijala
• inkubacijsko razdoblje: 2 – 10 dana
• rasprostranjenost: 1 – 5%
• smrtnost: 15 – 25%
• klinička slika: potencijalno smrtonosna upala pluća

Metode za sprječavanje razvoja legionele 

Prva i osnovna metoda za sprječavanje razvoja legionele je odgovarajuća konstrukcija, odnosno izvedba cjevovoda (npr. sa što manje koljena i račvi). Isto tako, bitan je i odabir materijala pa prednost treba dati cijevima od polimernih materijala ili modularnog lijeva, jer su tada stijenke cijevi glatke. Također je važno u cjevovodima imati odgovarajuće hidrauličke uvjete, odnosno ostvaritišto veći i stalni protok i bez mrtvih kuteva, gdje je god to moguće. Konačno, valjalo bi koristiti omekšanu vodu radi sprječavanja taloženja kamenca.
Dakako, ne smije se zaboraviti ni redovno održavanje. To znači da u objektima kao što su hoteli, kampovi na kraju sezone, nakon zimskog zatvaranja, treba provesti snažnu dezinfekciju cjevovoda, a na početku sezone napraviti hiperdezinfekciju, isprati cjevovode i pokrenuti preventivnu, stalnu dezinfekciju najučinkovitnijim sredstvima. Pri tome je također nužna redovita provjera i čišćenje spremnika tople
vode te redovita provjera i kontrola ispravnosti vode (negativno na legionelu).

TERMIČKA AEROSOLIZACIJA – PROTIV LEGIONARSKE BOLESTI 

Termička aerosolizacija predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema koji podrazumijeva proces pretvaranja fizičkih supstanci u formu mikro čestica, dovoljno
laganih da budu preneseni vazduhom kroz ventilacioni sistem radi virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja. Termička aerosolizacija se vrši preparatom u vidu fenolne otopine (2 fenil fenol 5%), tj. (5 methyl 2 isopropil + fenol 3%) virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja – kombinacijom fenola biljnog porijekla koji vrlo djelotvorno pročišćuje zrak, a može se koristiti u prisustvu ljudi i životinja. Preparat djelotvorno djeluje na sve gram-negativne i gram-pozitivne bakterije, uključivo i legionellu, protiv aerogenih infekcija i sprječava rast gljivica.
Preparat se aplicira ULV nebulizatorom (Master aparat) u veličini čestice od 0,5-1 mikrona, u količini od 1-2 ml na m3 prostora. Termičku aerosolizaciju, kao poseban vid dezinfekcije, izvodi firma koja ima rješenje za termičku aeroslizaciju izdato od strane Federalnog ministarstva zdravstva, i to sve pod nadzorom specijaliste dr. epidemiologije. Termičku aerosolizaciju preporučujermo dva puta godišnje proljeće – jesen.

Termičku aerosolizaciju preporučujemo u objektima

Zdravstve uslove (bolnice, poliklinike i domovi zdravlja)
Hoteli
Spa centri sa bazenima
Vrtići i škole
Sportsko rekraetivni centri
Shoping (tržni) centari
Kulturni centri (pozorišta, kino dvorane i sl.)
Objekti u kojima boravi veći broj ljudi

Dezinfekcija vodoopskrbnog sistema – zaštita protiv LEGIONARSKE BOLESTI 

Dezinfekcija vodoopskrbnog cjevovoda se provodi kako bi se stekli uvjeti za atestiranje cjevovoda na sanitarnu ispravnost za pitku vodu. Dezinfekciju cjevovoda provodi obučeno osoblje temeljem uputa nadležne osobe za hloriranje iz ovlaštenog poduzeća koje ima rješenje Fedralnog Ministarstva zdravlja o obavljanju djelatnosti . Sukladno veličini cjevovoda i terenskim uvjetima, odnosno smanjenju količina utrošene vode, nadležna osoba za hlor vrši neutralizaciju hlorirane vode prije ispuštanja u recipijent kako bi se zadovoljili standardi ispuštanja. Ispiranje cjevovoda se provodi kako bi se cjevovod isprao od ostataka sredstva (hlora) za dezinfekciju. Nakon provedenog ispiranja provodi se atestiranje na sanitarnu ispravnost vodoopskrbnog cjevovoda. Atestiranje na sanitarnu ispravnost vodoopskrbnog cjevovoda provodi Sanitacija d.o.o Sarajevo nakon izvršene dezinfekcije i uzetih nalaza na mikrobilošku i hemijsku analizu . U skladu sa urednim nalazima izdaje se Atest da je voda ispravna.

Hiperhlorinaciju preporučujemo obavezno izvršavati u objektima:

1. Stambeno, poslovne i trgovačke zgrade
2. Zdravstvene ustanove
3. Hoteli – posebno sa bazenima i spa centrom
4. Spotsko rekreativni centri

 

Back To Top
Search