skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Obavještenje o proljetnoj fazi preventivne sistematske deratizacije Kantona Sarajevo 2021. godine

Sanitacija d.o.o. Sarajevo  obavještava građane, privredna društva, stambene upravitelje i druge subjekte da će u ponedeljak 10.05.2021. godine započeti izvođenje proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo, a koja će se obavljati do 15.06.2021.god., u skladu sa programom Zavoda za javno zdravstvo o izvođenju obavezne sistematske deratizacije, te Odluke Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Neophodnost sistematske deratizacije

Preventivna sistematska deratizacija ima veliki epidemiološko-higijenski značaj i nezamjenjiva je akcija u borbi protiv raznih zaraznih bolesti ljudi i životinja. Ona se provodi sa ciljem, da se broj glodara, na određenom području svede na biološki tolerantan nivo, a podrazumjeva sve mjere koje reduciraju razmnožavanje štetnih glodara,koji su česti prenosnici raznih zaraznih bolesti.

Koliki je značaj i efikasnost ove akcije, najbolje potvrđuje podatak,da u toku četverogodišnje opsade Sarajeva 1992-1995, nije zabilježena niti jedna veća epidemija zaraznih bolesti,zahvaljujući uspješno izvršenim deratizacijama.

Sanitacija kao stručna ustanova sa preko 60. godina iskustva u sanitarno ekološkoj zaštiti vršit će deratizaciju sa stručnim timovima i garantirano sigurnosno bezbjednim preparatima za okoliš, ljude i domaće životinje. Kontrolu i nadzor nad provođenjem deratizacije obavljat će stručni timovi Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Kantonalna Sanitarna inspekcija

Kontrolu i nadzor nad provođenjem deratizacije obavljat će stručni timovi Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Kantonalna sanitarna inspekcija.

Za sve dodatne informacije i prijave obratite se na tel: 033/ 651-520.

Sanitacija d.o.o. je najstarija i najveća firma u pružanju usluga sistemske dezinfekcije. Naši timovi su spremni da se odmah odazovu u riješavanju problema uzrokovanih koronavirusom u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam treba savjet  napišite nam poruku ovdje, pošaljite mail na sanitsar@lol.ba ili nam pošaljite poruku na Facebook stranici. Dostupni smo 24 h svaki dan u sedmici i praznicima.

Saznajte više  Odluka o izvođenju sistematske deratizacije KS

 

 

 

Back To Top
Search