skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277
Deratizaciju Potrebno Provoditi Dva Puta Godisnje Sve Vise Glodara U Ksu

Deratizaciju potrebno provoditi dva puta godišnje

Visoke temperature za ovo doba godine pogoduju razmnožavanju glodara, kojih je sve više na području KS-a. Iako je u decembru prošle godine urađena preventivna sistematska deratizacija, Šefik Pašagić, epidemiolog iz firme Sanitacija, upozorava na to da situacija po ovom pitanju postaje kritična i da se pod hitno trebaju mijenjati neke stvari kako ne bi došlo u pitanje zdravlje ljudi.

 

Jedinstvena metodologija

Pašagić pojašnjava da je kao prvo neophodno provoditi sistematsku deratizaciju dva puta godišnje, te da se ona obavlja jedinstvenom metodologijom sa istim preparatima, što većim brojem ljudi i u što kraćem periodu na čitavom području KS-a.

– Dvije faze preventivne sistematske deratizacije zadnji put su rađene 2010. godine. Da bi se glodari sveli na jedan biološki minimum, koji neće predstavljati opasnost po zdravlje ljudi, neophodno je svake godine deratizaciju obavljati dva puta godišnje i to na proljeće i jesen. Također, jako je važno da se obuhvati cijelo područje grada, kaže Pašagić.

Pašagić napominje da je do pojave ovakve situacije sa glodarima dovela i nova odluka koju je prošle godine usvojila Skupština KS-a. Po toj odluci deratizacijom su obuhvaćene samo zelene površine i vodotoci rijeka.

Nova odluka

– Nažalost, nova odluka poništila je odluku koju su donijeli eksperti Svjetske zdravstvene organizacije. U novoj odluci, ne znam iz kojih razloga, nisu konsultovani stručnjaci, što je dovelo do stanja da se glodari enormno razmnožavaju. Kada smo u decembru radili deratizaciju, tretirano je samo 30 posto Kantona. Zato je potrebno vratiti onu staru odluku, ističe Pašagić.

Veliki broj glodara, prema riječima Pašagića, otkriven je u Ulici Derviša Numića na Grbavici, u Hrasnici, Ilijašu, ali i u svim ostalim dijelovima grada.

– Visoke temperature pogoršavaju situaciju, glodari nemaju prirodnog neprijatelja, na dohvatu su im hrana i voda, tako da sve pogoduje njihovom razmnožavanju. Ono što je još jako važno jeste da mogu biti uzročnici zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti na ljude, pa nije isključeno da može doći i do zaraze, zaključuje Pašagić.

Back To Top
Search