skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Koje su garancije za izvršene usluge u objektima kolektivnog stanovanja (stambene zgrade) i uslovi važenja garancije?

Garancija za izvršene usluge dezinsekcije (uništavanje insekata) zavisi od obuhvaćenosti tretmana infestiranog prostora. Prisustvo npr. žohara u jednom stanu, zbog njihove izuzetne pokretljivosti, inicira infestiranost kompletne vertikale stambenog objekta.

U slučajevima tretmana pojedinačne stambene jedinice, garancija važi 1-2 mjeseca pod uslovom da naručilac posla nakon izvršenog tretmana postupa po instrukcijama stručnog lica, a ukoliko je dezinsekcijom obuhvaćena kompletna vertikala stambenog objekta garancija važi 6 mjeseci pod istim uslovom.

Garancija za izvršene usluge deratizacije (uništavanje glodara) važi 6 mjeseci, ukoliko se obavlja kontinuirano 2 puta godišnje
 

 

Back To Top
Search