skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Kako često pravna lica moraju provoditi preventivne DDD radove (učestalost provedbe)?

O.Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Sl.Novine FBiH br. 81/14) učestalost izvođenja DDD mjera utvrđuje u zavisnosti od vrste objekta i djelatnosti pravnog lica i to :

 

DEZINFEKCIJA: Obveznici su sva fizička i pravna lica čija djelatnost uključuje promet prehrambenim proizvodima  ili prevoz putnika- šest (6) puta godišnje, kao i druga pravna lica čija djelatnost ne uključuje promet prehrambenim proizvodima -četiri(4) puta godišnje, zatim u nekim objektima zdravstvenim ustanovama , školama , vrtićima i kancelarijama 4 puta godišnje.

DEZINSEKCIJA:  Obveznici su sva pravna lica, a učestalost radova je dva (2) ili četiri (4) puta godišnje zavisno od djelatnosti koju subjekt obavlja.

DERATIZACIJA:   Obveznici su sva pravna lica, sa učeštalošču radova dva (2) puta godišnje.

 

Za više informacija o učestalosti pogledati priložene dokumente o učestalosti.

Back To Top
Search