skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277
Deratizacija (2)

Jesenja sistematska deratizacija u periodu od 04.11.2019.g. do 14.11.2019.g. na području svih Općina Zeničko Dobojsko Kantona

SANITACIJA d.o.o. Sarajevo  obavještava građane, javna, komunalna , privredna društva, stambene upravitelje i druge subjekte  da će u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i odlukom Ministarstva zdravlja Zeničko Dobojskog Kantona  obavljati jesenja sistematska deratizacija u periodu od 04.11.2019.g. do 14.11.2019.g. na području svih Općina Zeničko Dobojsko Kantona.

Sanitacija kao stručna ustanova sa preko 50. godina iskustva u sanitarno ekološkoj zaštiti vršit će deratizaciju sa stručnim timovima i garantirano sigurnosno bezbjednim preparatima za okoliš, ljude i domaće životinje. Kontrolu i nadzor nad provođenjem deratizacije obavljat će stručni timovi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Kantonalna Sanitarna inspekcija Zeničko Dobojskog Kantona.

Raspored po Općinama:

 Općina /grad

    Datum     izvođenja

 Tešanj, Usora i Doboj jug  04.11.2019
 Maglaj  05.11.2019
 Zavidovići i Žepče  06.11.2019
Vareš, Breza i Olovo 07.11.2019
Visoko 08.11.2019
Kakanj 11.11.2019
Zenica 12,13 i 14.2019

 

 

 

 

Za sve dodatne informacije i prijave obratite se na tel: 033/ 651-520 .

 

Back To Top
Search