skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277
Pacov

IZVRŠENA SISTEMATSKA DERATIZACIJA U KANTONU SARAJEVO

Na prostoru Kantona Sarajevo izvršena je sistematska deratizacija u periodu od 14.11. do 15.11. Sistematsku deratizaciju su izvršile sanitarno tehničke ekipe sa ukupno 12 sanitarnih tehničara i šest specijaliziranih vozila u svakodnevnoj pratnji.

Deratizacija je izvršena pod nadzorom Zavoda za javno zdravstvo KS na čelu sa doktorima epidemiologije za svaku općinu iz Higijensko epidemiološkog zavoda KS.

Upravni nadzor nad provođenjem deratizacije i dnevne izvještaje vršila je Kantonalna sanitarna inspekcija.

U periodu od 15.11. – 29.11. su obavljene kontrole uginulih glodara i izvršena je korekcija sa dopunjavanjem otrova na području svih općina Kantona.

Pozivamo sve mjesne zajednice, da prema provjerenim prijavama građana obavjeste Sanitaciju i da ćemo nakon obavljene sistematske deratizacije u narednom periodu izlaziti na teren i izvršiti dodatnu deratizaciju u cilju prezentiranja profesionalnosti, odgovornosti prema zajednici i održavanja glodara na biološkom minimumu. Iako je jesenja sistematska deratizacija završena 29.11., čak i u slučajevima da za proljetnu fazu 2020. nije odabran izvršilac usluge, pozivamo vas da nas kontaktirate putem kontakt forme, na email sanitsar@lol.ba ili na telefon 033 / 651 520.

Građani mogu sve prijave poslati ili uputiti na mjesnu zajednicu prema mjestu stanovanja.

Back To Top
Search