skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277
Rodent Control

IZVRŠENA SISTEMATSKA DERATIZACIJA U ZENIČKO DOBOJSKOM KANTONU

U periodu od 04.11. – 14.11. izvršena je jesenja sistematska deratizacija na svim Općinama u Zeničko Dobojskom Kantonu. Prema programu i spisku za obavljanje sistematske deratizacije, koji je ugovorni organ donio i napravio, sistematska deratizacija je izvršena u svim institucijama kojima upravlja Zeničko Dobojski Kanton.

Otežavajuća okolnost za obavljanje jesenje sistematske deratizacije za 2019. godinu, jeste da je postupkom i odabirom drugog  dobavljača za proljeće 2018. godine usluga izvršena tek u jesen ove godine (oktobar 2019. godine), što nam je ostavilo nedovoljan broj dana za obavljanje deratizacije.

Međutim, akcija je uspješno završena sa deset sanitarno-tehničkih ekipa, te su postavljene hranilice sa odgovarajućim i certificiranim rodenticidima.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem kontakt forme, na email sanitsar@lol.ba ili na telefon 033 / 651 520.

Back To Top
Search