skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Obavjest o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Srednja Bosna

Na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te odluke o provođenju obavezne sistematske deratizacije Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednje Bosanskog kantona, u periodu od 02.12.-31.12.2019.na području Općina Kiseljak, Busovača, Kreševo, Fojnica, Vitez, Novi Travnik, Travnik, Bugojno, Jajce, Gornji Vakuf – Uskoplje  i Donji Vakuf provešće se sistematska deratizacija.

U cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, održavanja  broja glodara na biološkom minimumu i povoljne epidemiološke situacije na području Srednje Bosanskog kantona akciju će provoditi deset stručnih i licenciranih sanitarnih tehničara na čelu sa specijalistom dr. epidemiologije te dva dipl. sanitarna inžinjera.

Kontrolu i nadzor nad provođenjem deratizacije vršit će Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva.

 

 

Back To Top
Search