skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) plinom, odnosno vrlo jakim otrovima (T +). Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa educiranim i tehnički osposobljenim kadrovima, koje imaju Rješenje od federalnog ministarstva zdravstva za upotrebu otrova iz I grupe.

Prednosti fumigacije su:
– vrlo visoka učinkovitost
– djelovanje na sve razvojne oblike insekata (jajašca, ličinke, imago)
– najbrži postupak uništavanja štetnika i zaštite robe i predmeta
– može se tretirati upakirana roba
– nema oštećenja robe ili predmeta
– nema rezidua fumiganta u robi

Fumigacija se provodi u zatvorenom prostoru uz obvezatnu hermetizaciju kako u toku ekspozicije ne bi došlo do gubitka plina iz tretiranog prostora. Fumigcija se može provoditi i pod plastičnim plino – nepropusnim folijama u ili izvan objekta.
Sanitacija d.o.o. Sarajevo već više od 40 godina koristi fumigante u suzbijanju insekata, naročito za skladišne insekte.

Najčešći odnosno najviše korišteni fumigant u svijetu, pa tako i kod nas je Fosforovodik (PH3) koji se koristi za fumigaciju:
– praznog prostora skladišta, silosa, mlinova
– žitarica – pšenica, kukuruz, ječam, zob, raž, riža soja i dr.
– kafe
– uskladištenih prehrambenih proizvoda
– voća – lješnjak, badem, kakaovac, kikiriki i dr.
– bilo kojeg prostora (kuhinje, garderobe, skladišta) sa ciljem uništenja različitih insekata i glodavaca

Plin Fosforovodik razvija se djelovanjem vlage i temperature iz aluminijevog ili magnezijevog fosfida, a nakon završene kemijske reakcije zaostaje neotrovni aluminijev ili magnezijev disulfit.
Plin fosforovodik ne djeluje štetno na namirnice, te nema štetnih učinaka na strojeve u proizvodnom procesu. Proizvodi koji se nalaze u objektu ili u skladištu, mogu se staviti u promet 48 sati nakon izvršenog provjetravanja objekta.

Sanitacija d.o.o. Sarajevo, je jedina firma na području Bosne i Hercegovine koja je dobila Rješenje od federalnog ministarstva zdravstva za upotrebu otrova iz I grupe Fumigacije i vodoopskrbni sistem Legionella.

Fumigacija se provodi po strogim pravilima i uz posebne mjere opreza. Propusti u provođenju fumigacije mogu izazvati daleko veće štete i posljedice od klasične dezinsekcije. Fumiganti su vrlo toksični za sva toplokrvna bića pa tako i za samog čovjeka te se u njihovoj primjeni strogo treba pridržavati posebnih pravila, provoditi preventivne mjere i koristiti specifičnu zaštitnu opremu. Fumigacija je kao metoda ekonomski opravdana, veoma je uspešna tamo gde primjena rodenticida i insekticida nije moguća, ne ostavlja rezidue u robi.

 

Za fumigiranu robu Sanitacija d.o.o. izdaje certifikat o fumigciji (potvrdu) u skladu sa Pravilnikom.

Važno :

Sanitacija d.o.o Sarajevo je jedina firma u FBiH koja ima rješenje za fumigaciju FBiH što možete pogledati na stranici federalnog ministrstva zdravlja “ rješenja za obavljanje djelatnosti za I skupunu otrova .

http://www.fmoh.gov.ba/images/federalno_ministarstvo_zdravstva/preporucujemo/Registar_DDD_170717.pdf

FUMIGACIJA

 1. Samo nužno osoblje mora ostati na mjestu fumigacije, provjeriti da u objektu nema drugih osoba, zaključati sve ulaze osim onog kroz kojeg će izvođači izaći.
 2. Postaviti fumigant po propisu, krećući se u smjeru izlaza.
 3. Zatvoriti, zaključati i označiti izlaz kada svi izvođači fumigacije napuste mjesto fumigacije.
 4. Pratiti koncentracije plina do završetka fumigacije.
 5. Provjeriti svakodnevno objekat i okolinu za slučaj izlaska plina i moguća mjesta ispuštanja zatvoriti noseći zaštitnu masku.
 6. Na monitoring listi svakodnevno upisivati koncentarciju plina, u koliko je potrebno i više puta dnevno do aeracije plina.
 7. Ukoliko je došlo do ispuštanja plina, dodati još fumiganta tako da izvođač uđe u objekat noseći zaštitnu masku. Ovu opciju razmatrati samo ako je apsolutno nužna. Radije, ako mogućnosti dozvoljavaju poboljšati plino-nepropusnost objekta dodatnom hermetizacijom.
 8. Nastaviti sa fumigacijom najmanje Phostoxinom 168 sati ili Methyl Bromide zavisno od vrste materijala od  48 sati do 96 sati.
 9. Zavisno od klimatskih uvjeta, temperature zraka i drugih čimbenika koji utiču na uspješnost fumigacije utvrđeno zapisnikom prije početka vršenja fumigacije.

POSTUPCI NAKON FUMIGACIJE

 1. Otvoriti sve otvore u prostoru i udaljiti se od fumigaranog prostora na propisanu udaljenost. Povremeno provjeravati količine plina sve dok koncentracija fosfina ne bude ispod 0.1 ppm.
 2. Ukloniti ostatke fumiganta.
 3. Prebaciti potrošene fumigante na označeno, osigurano mjesto za mokru deaktivaciju na samom mjestu fumigacije.
 4. Izvršiti deaktivaciju,
 5. Dozvoliti korištenje objekta,
 6. Izvršiti pregled objekta , kojem će prisustvovati koordinator fumigacije ispred Sanitacije i koordinator Naručioca te ustanoviti da je fumigacija uspješna odnosno da nema vidljivih oblika živih insekata,
 7. Potpisati zapisnik o primo predaji komore ili objekta u kojem je izvršena fumigacija,
 8. Sanitacija izdaje certifikat za fumigaciju po završetku postupka fumigacije .
 9. Materijali od drvete i metala se pečetom trajnim obilježavaju  da je izvršena fumigacija.
Back To Top
Search