skip to Main Content

PureGreen 24 preparat

Prednosti korištenja PUREGREEN24 preparata su:

 • rapidno djelovanje (već od 30 sekundi);
 • 24 satna zaštita;
 • EPA registriran za korištenje na sportskoj opremi i dječijim igračkama (ispiranje nije potrebno);
 • izuzetno efektivan protiv stafilokoka (uključujući MRSA);
 • mogučnost korištenja na područjima gdje dolazi u dodir sa ljudima i životinjama;
 • kontrola širenja bacila, reducira bolovanja uposlenika i klijenata;
 • smanjeni troškovi korištenja,
 • rjeđa aplikacija sredstva,
 • zaštitna oprema nije potrebna prilikom nanošenja,
 • ne postoji mogućnost da nezgoda ili neispravno korištenje rezultiraju povredom,
 • ispiranje nije potrebno,


Pure Green - katalog kon. Str.1

Pure Green - katalog kon. Str. 2

Back To Top
Search