O NAMA

“Sanitacija” d.o.o. Sarajevo (Sanitacija- Sarajevo) je specijalizovana organizacija u izvođenju poslova medicinske dezinfekcije; svih vidova preventivnih i interventnih dezinsekcija (uključujući eradikaciju komaraca); sistematskih, parcijalnih i pojedinačnih deratizacija; fumigacija silosa, mlinova i skladišta prehrambenih proizvoda; hemijske i mehaničke eradikacije nepoželjnih korova te svih vidova ekološke zaštite ljudi i životne sredine.

Sanitacija – Sarajevo djeluje na tržištu Bosne i Hercegovine i regije gotovo 50 godina. Osnovao ju je sanitarni inženjer, gosp. Fahrudin Pašagić, koji se i danas nalazi na njenom čelu. Do 1979. god. Sanitacija – Sarajevo se nalazila u sastavu zagrebačke firme istog naziva, da bi potom nastavila samostalno djelovanje.  U svom, pet decenija dugom radu, izrasla je u vodeću bosansko-hercegovačku kompaniju iz ove oblasti.

Svoje višedecenijsko uspješno poslovanje te brojna domaća i međunarodna priznanja, Sanitacija – Sarajevo ostvaruje zahvaljujući visokoj kvaliteti usluga, koje se postižu:

 • Kontinuiranom edukacijom stručnog osoblja, koje čini preko 20 (dvadeset) sanitarnih inženjera i tehničara, a koji poslove obavljaju pod nadzorom dr. specijaliste epidemiologa i stručnog tima
 • Kvalitetnim preparatima, certificiranim u zemljama EU i SAD-a, neškodljivim za ljude, domaće životinje i okolinu
 • Individulanom pristupu svakom klijentu
 • Kontinuiranom praćenju kvalitete pruženih usluga
 • Stalnim ulaganjem u kadrove, poslovne objekte, opremu i sredstva rada

IZBOR IZ REFERENCI:

 • redovne i interventne dezinfekcije i dezinsekcije kliničkih centara u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, hotela svih kategorija, zgrada državnih institucija, ambasada i poslovnih centara;
 • dezinsekcije u objektima prehrambene i duhanske industrije;
 • preventivne deratizacije i dezinfekcije zajedničkih i podrumskih prostorija u zgradama za čije održavanje se staraju Upravitelji;
 • eradikacija komaraca Opštine Brčko, Orašje, Bosanskog Broda, Bijeljine, Ulcinja,…
 • hiperhlorinacija vodovoda na Pelješcu, Mostaru, Brezi,…
 • fumigacija silosa u Bugojnu, Bihaću, Brčkom, Sarajevu,…
 • sistematske deratizacije Kantona Sarajevo, SBK Kantona, ZE-DO Kantona, Kantona Tuzla, HNK;…
 • eradikacija korova pri skladištima INA Rafinerije u Sisku i Zagrebu; Željezničke pruge Tuzla – Zvornik;…
 • sačinjavanje elaborata iz oblasti ekološke zaštite (Deponija smeća u Travniku; sanacija rijeke Jale;…)