Termiti

Termiti

Termiti se često nazivaju “tihi razarači”, jer oni mogu biti skriveni i vašem domu ili dvorištu bez neposrednih znakova oštećenja. Svi termiti troše biljni materijal na bazi celuloze. Na žalost, sve kuće, bez obzira na vrstu gradnje, mogu bit izvor zaraze termitima na jer sadrže dijelove celuloze. Hrane se mrtvim biljkama i drvećem, kao i mrtvih dijelovima živih stabala, uključujući drveće i opala stabla u tlu. Usta termita su sposobna za trganje komada drvenog materijala. Ova sposobnost je ono što izaziva zabrinutost u ljudskim stanovima: dok je termit radnik veličine oko 1 cm do nekoliko milimetara u dužinu, njegove prehrambene navike su u stanju izazvati skupe štete na imovini. Temelji kuća, namještaj, police, pa čak i knjige su moguća hranilišta za termite. Podzemni domovi termita obično nastaju u tlu. Unutar tih humki, termiti grade složene sisteme tunela i tunela od blata kroz koje imaju pristup nadzemnim izvorima hrane. Termiti suhog drveta žive u šumi koju konzumiraju i često infestiraju zidove i namještaj. Kada kolonija sazri, krilati termiti mogu se vidjeti oko prozora i vrata. Krilate termite jako privlači izvor svjetlosti i najaktivniji su u proljeće. Nakon parenja, ti termiti pronaze novo uzgajalište i stvaraju još jednu koloniju, šireći zaraženosti na više lokacija u slučaju termita suhog drveta. Da bi se što jednostavnije riješili problema sa termitima počnite sa uklanjanjem uvjeta koji stvaraju vlagu i potencijalnu hranu za termite oko svog doma. Ovi jednostavni koraci bi vaš dom učinili manje atraktivnom metom, koji bi bili od pomoći kod spriječavanje infestacijom termitima.