Kako često pravna lica moraju provoditi preventivne DDD radove (učestalost provedbe)?

O.Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Sl.Novine FBiH br. 81/14) učestalost izvođenja DDD mjera utvrđuje u zavisnosti od vrste objekta i djelatnosti pravnog lica i to :

 

DEZINFEKCIJA: Obveznici su sva fizička i pravna lica čija djelatnost uključuje promet prehrambenim proizvodima  ili prevoz putnika- dvanaest (12) puta godišnje, kao i druga pravna lica čija djelatnost ne uključuje promet prehrambenim proizvodima -šest (6) puta godišnje.

DEZINSEKCIJA:  Obveznici su sva pravna lica, a učestalost radova je dva (2) ili četiri (4) puta godišnje zavisno od djelatnosti koju subjekt obavlja.

DERATIZACIJA:   Obveznici su sva pravna lica, sa učeštalošču radova dva (2) puta godišnje.

 

Za više informacija o učestalosti pogledati priložene dokumente o učestalosti.