Sanitacija2017

Obavještenje – sistemska deratizacija Kantona Sarajevo – 2017


 Obavještavamo građane , javna, komunalna, privredna društva, stanbene upravitelje i druge subjekte da će u skladu sa Odlukom Ministravstva zdravstva Kanotona Sarajevo,

od 22.11.2017. godine do 22.12.2017. godine

obavljati obavezna preventivna jesenja sistemska deratizacija na području općina Kantona Sarajevo.

Skrećemo pažnju da u toku sprovođenja obavezne preventivne sistemske deratizacije, jedino stručni timovi Sanitacije, Deratizera I Kristala maju ovlaštenja za obavljanje sistematske deratizacije u skladu sa odlukom Ministarstva zdravlja kantona Sarajevo.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon : 033/651-520

Author Info

sanitacija